Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiAnimImage (Animovaný obrázek)

Popis:
Grafický prvek slouží pro zobrazení animovaných obrázků (GIF).
 
Grafický prvek PmiAnimImage umožnuje zadávat:
- barvu pozadí (viz konfigurátor "Barva pozadí")
- povolení animace (viz konfigurátor "Animace povolena")
 
Grafický prvek neobsahuje samotná data z daného souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k tomuto souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
ColorBg Barva pozadí
PlayEnabled Spuštění/zastavení animace
Src Název souboru s cestou k animovanému GIF souboru
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Image Vlastnosti animace.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice