Promotic

Konfiguracja wstępna "Przepustnica dwustanowa"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako Przepustnica dwustanowa.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Obrazek / Klimatyzacja / Rurociąg".

Zmienna state tego obiektu steruje pozycją przepustnicy. W zdarzeniu onMousePress znajduje się skrypt, którym można przepustnicą regulować z wykorzystaniem myszki.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
KolorDomyślny kolor powierzchni obiektu w formacie #RRGGBB

Historia:
Pm8.02.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.