Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Rurociąg wentylacji, łącznik ukośny"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako Rurociąg wentylacji, łącznik ukośny.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Obrazek / Klimatyzacja / Rurociąg".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
KolorDomyślny kolor powierzchni obiektu w formacie #RRGGBB

Historia:
Pm8.02.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.