Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Podstawowa"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Wytworzy Pma obiekt z ustawieniem domyślnym.
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmaPanel - Grafika użytkownika: Wytworzy obiekt typu PmaPanel.
- PmaWorkspace - Obszar roboczy: Wytworzy obszar roboczy (obiekt PmaWorkspace)bez żadnych dodatkowych okien i ustawień.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.