Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zapisanie - zakładka obiektu PmAlarmEvent

Opis:
Ustawienie sposobu zapisu danych powstających podczas biegu aplikacji w lokalnej alarm/event grupie. W przypadku odległej grupy (klient) (patrz konfigurator "Grupa odległa (klient)"), ustawienie sposobu uzyskiwania danych dla przeglądarki historii i ewentualnie przeglądarki stanu.
Pozycje konfiguracji:
Zlokalizowane tekstySposób zapisania zlokalizowanego tekstu na dysk:
Zachować w postaci wielojęzycznej z $.text - Częściowo zweryfikowany zlokalizowany tekst zapisać w postaci wielojęzycznej z makro wyrażeniem $.text. Podczas zapisywania nastąpi częściowa weryfikacja makro wyrażenia z wyjątkiem $.text. Przede wszystkim zostaną zweryfikowane parametry $.par. Podczas odczytu danych (przeglądarka historii alarmów, metoda GetHistoryData) dojdzie do ponownego zweryfikowania makro wyrażenia dla określonego języka.
Zweryfikować i zapisać w jednym określonym języku - Częściowo zweryfikowany zlokalizowany tekst zapisać w jednym określonym języku. Podczas zapisywania nastąpi całkowita weryfikacja makro wyrażenia ($.text). Podczas odczytu danych (przeglądarka historii alarmów, metoda GetHistoryData) już nie dochodzi do ponownej weryfikacji makro wyrażenia dla określonego języka.
JęzykOkreślony język, w którym będą zlokalizowane teksty w pełni zweryfikowane a następnie zapisane.
Typ zapisaniaTyp zapisania historii zmian stanów alarm/event pozycji na dysk lub sposób podłączenia do odległej alarm/event grupy.
Nie zapisuj - Historia zmian stanów alarm/event pozycji nie jest zapisywana na dysk. Jest stosowana lokalnie do implementacji grupy alarm/event, w której jest ważny tylko stan bieżący alarm/event pozycji i nie jest ważna historia zmien stanów alarm/event pozycji.
Plik tekstowy (*.al, *.ev) - Historia zmian stanów alarm/event pozycji jest zapisywana na dysk w postaci pliku tekstowego (*.al, *.ev). Jest używana lokalnie do implementacji alarm/event grupy, w kórej jest ważny zarówno stan bieżący alarm/event pozycji, jak również historia zmian stanów alarm/event pozycji. W przypadku grupy z ustawionym konfiguratorem Grupa odległa (klient) działa tylko przeglądarka historii (przy pomocy współdzielenia plików lub baz danych).
Plik dBASE III (*.dbf) - Historia zmian stanów alarm/event pozycji jest zapisywana na dysk w formie pliku dBASE III (*.dbf). Jest używana lokalnie do implementacji alarm/event grupy, w kórej jest ważny zarówno stan bieżący alarm/event pozycji, jak również historia zmian stanów alarm/event pozycji. W przypadku grupy z ustawionym konfiguratorem Grupa odległa (klient) działa tylko przeglądarka historii (przy pomocy współdzielenia plików lub baz danych).
Baza danych MS SQL - Historia zmian stanów alarm/event pozycji jest zapisywana do bazy danych SQL w formie tabelki. Stosuje się lokalnie do implementacji alarm/event grup, u których jest ważny jak natychmiastowy stan alarm/event pozycji, tak również historia zmian stanów alarm/event pozycji. W przypadku grupy z ustawionym konfiguratorem Grupa odległa (klient) działa tylko przeglądarka historii (przy pomocy współdzielenia plików lub baz danych).
Baza danych Oracle - Historia zmian stanów alarm/event pozycji jest zapisywana do bazy danych SQL w formie tabelki. Stosuje się lokalnie do implementacji alarm/event grup, u których jest ważny jak natychmiastowy stan alarm/event pozycji, tak również historia zmian stanów alarm/event pozycji. W przypadku grupy z ustawionym konfiguratorem Grupa odległa (klient) działa tylko przeglądarka historii (przy pomocy współdzielenia plików lub baz danych).
Baza danych MySQL - Historia zmian stanów alarm/event pozycji jest zapisywana do bazy danych SQL w formie tabelki. Stosuje się lokalnie do implementacji alarm/event grup, u których jest ważny jak natychmiastowy stan alarm/event pozycji, tak również historia zmian stanów alarm/event pozycji. W przypadku grupy z ustawionym konfiguratorem Grupa odległa (klient) działa tylko przeglądarka historii (przy pomocy współdzielenia plików lub baz danych).
Baza danych FireBird - Historia zmian stanów alarm/event pozycji jest zapisywana do bazy danych SQL w formie tabelki. Stosuje się lokalnie do implementacji alarm/event grup, u których jest ważny jak natychmiastowy stan alarm/event pozycji, tak również historia zmian stanów alarm/event pozycji. W przypadku grupy z ustawionym konfiguratorem Grupa odległa (klient) działa tylko przeglądarka historii (przy pomocy współdzielenia plików lub baz danych).
Odległe połączenie poprzez Web - Służy do podłączenia do odległej alarm/event grupy poprzez Web poprzez protokół HTTP. Jest stosowane wyłącznie dla grupy z ustawionym konfiguratorem Grupa odległa (klient) i funkcjonuje zarówno przeglądarka historii jak również przeglądarka stanu.
KolumnyUstawienie poszczególnych kolumn. Dla każdej kolumny należy ustawić dwa parametry:
- Zapisz: znacznik, czy daną kolumnę zapisywać do pliku (X=zapisywać).
- Wielkość: Wielkość zapisywanych danych wg.ilości znaków. W niektórych przypadkach nie można zmieniać tego ustawienia.
 

Lista kolumn:

Id: znaczenie: stan domyślny:
TimeOn Czas aktywacji zapisz
TimeOff Czas deaktywacji dla alarmu:zapisz, dla eventu:nie zastosowane
TimeAck Czas pokwitowania dla alarmu:zapisz, dla eventu:nie zastosowane
GlobalId Identyfikator alarm/event pozycji w grupie nie zapisuj
Priority Priorytet alarm/event pozycji dla alarmu:zapisz, dla eventu:nie zapisuj
Area Zaznaczenie obszaru alarm/event pozycji nie zapisuj
Source Zaznaczenie źródła alarm/event pozycji zapisz
Desc Opis alarm/event pozycji zapisz
Comment Komentarz alarm/event pozycji nie zapisuj
UserNote Notatka użytkownika alarm/event pozycji nie zapisuj
AckerId Identyfikacja użytkownika potwierdzającego nie zapisuj
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice