Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Lista - zakładka obiektu PmAlarmEvent

Opis:
Umożliwia wytworzenie statycznej listy dostępnych alarm/event pozycji (obiektów PmAlarmEventItem) w grupie. Te alarm/event pozycje są wytworzone w uruchomionej aplikacji bezpośrednio przy jej uruchamianiu, następnie tylko zmienia się ich stan (w przypadku alarmów).
Pozycje konfiguracji:
Lista alarm/event pozycjiKonfigurator samej listy statycznych pozycji alarm/event. Właściwa alarm/event pozycja jest ustawiana w konfiguratorze Alarm/event pozycja.
NowyPrzycisk otworzy okno Alarm/event pozycja, w którym można definiować nową alarm/event pozycję.
EdytujPrzycisk otworzy okno Alarm/event pozycja, w którym można zmieniać nową alarm/event pozycję.
UsuńPrzycisk usunie zaznaczoną alarm/event pozycję.
W góręTe przyciski umożliwiają dowolnie zmieniać kolejność alarm/event pozycji. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
W dółTe przyciski umożliwiają dowolnie zmieniać kolejność alarm/event pozycji. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
EksportMożna wyeksportować dane tej zakładki.
ImportMożna wczytać (import) dane do niniejszej zakładki.
RozszerzeniaLista zdefiniowanych zmiennych. Zakładka jest wspólna dla kilku obiektów. Wspólny opis znajduje się w obiekcie PmObject.
Notatka:
Dostęp skryptowy do tej pozycji jest możliwy przy pomocy właściwości Item.
 
Jeżeli są stosowane Rozszerzenie danych ExtAlarmAnalog lub ExtAlarmBinary, wtedy w tej zakładce nie trzeba ustawiać pozycji do tego typu alarmu.
 
Uwaga:Ta zakładka nie ma sensu w przypadku grupy z ustawionym konfiguratorem Grupa odległa (klient).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice