Promotic

Nowy warunek filtra - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do wytworzenia nowego warunku filtra wierszy. Każdy warunek przedstawia porównanie wyszukiwanego tekstu z wartością właściwości zmiennej lub właściwości rozszerzenia danych. Warunek jest spełniony, jeżeli wyszukiwany tekst zostanie znaleziony dla danego typu porównania. Teksty są porównywane przy pomocy metody Pm.StringCmp.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku "" w oknie konfiguracyjnym "Filtr wierszy".
Konfiguratory:
Operacja logiczna pomiędzy warunkamiOkreśla operację logiczną pomiędzy poprzednim i nowo wytworzonym warunkiem filtra. Według wybranej operacji logicznej zostanie włożony odpowiedni operator logiczny pomiędzy poprzedni i nowo wytworzony warunek. To umożliwia wytworzyć wynikowy warunek filtra z dowolnej ilości warunków podrzędnych. Ten konfigurator jest aktywny tylko jeżeli wyrażenie JavaScript wynikowego warunku filtra nie jest puste.
AND - warunek 1 i równocześnie warunek 2 - Operacja logiczna AND (i jednocześnie). Operator logiczny && zostanie wstawiony do wyrażenia JavaScript pomiędzy poprzedni i nowo utworzony warunek.
OR - warunek 1 lub warunek 2 - Operacja logiczna OR (lub). Operator logiczny || zostanie wstawiony do wyrażenia JavaScript pomiędzy poprzedni i nowo utworzony warunek.
Negacja warukuOperacja logiczna NOT (negacja). Operator logiczny ! zostanie wstawiony do wyrażenia JavaScript przed nowo utworzonym warunkiem.
Typ warunkuTyp porównywania pomiędzy wyszukiwanym tekstem a wartością właściwości zmiennej lub właściwości rozszerzenia danych.
właściwość zaczyna się od tekstu wyszukiwania - Warunek jest spełniony, jeżeli wartość właściwości zmiennej lub rozszerzenia danych zaczyna się od tekstu wyszukiwania.
właściwość zawiera szukany tekst - Warunek jest spełniony, jeżeli wartość właściwości zmiennej lub rozszerzenia danych zawiera szukany tekst w dowolnej pozycji.
właściwość jest identyczna z szukanym tekstem - Warunek jest spełniony, jeżeli wartość właściwości zmiennej lub rozszerzenia danych jest taka sama jak szukany tekst.
Właściwość zmiennej lub właściwość rozszerzenia danychWybór właściwości zmiennej lub właściwości rozszerzenia danych, której wartość ma być porównywana z tekstem wyszukiwania.
Szukany tekstTekst, który ma być porównywany z wartością właściwości zmiennej lub rozszerzenia danych.
Rozróżniaj wielkie i małe literyJeżeli jest zaznaczone, wtedy będzie uwzględniać wielkość liter przy porównywaniu tekstu, tzn. wielkość poszczególnych liter musi być taka sama, aby dodatkowo tekst spełniał warunek.
Podgląd warunkuPodgląd wyrażenia JavaScript nowo utworzonego warunku.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.