Promotic

Nowy filtr wierszy - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia nazwy oraz dalszych parametrów nowego filtra wierszy.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku "" w oknie konfiguracyjnym "Filtr wierszy".
Konfiguratory:
Nazwa filtraNazwa nowego filtra wierszy.
Skopiuj warunek z filtraWybór istniejących filtrów wierszy, z której warunek filtra JavaScript wyrażenia zostanie skopiowany do nowego filtra. Jeżelizostała wybrany systemowy filtr $all wtedy warunek nowego filtra będzie pusty.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.