Promotic

Předkonfigurace PmgSlider "Táhlo"

Vytvoří objekt PmgSlider svislý/vodorovný.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Měřič / Táhlo (PmgSlider)".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Hodnota
Dolní mezDolní mez v rozsahu stupnice.
Horní mezHorní mez v rozsahu stupnice.
Viz také:
- PmgSliderBox (objekt)
© MICROSYS, spol. s r.o.