Promotic

Předkonfigurace PmgSliderBox "Táhlo se stupnicí"

Vytvoří objekt PmgSliderBox svislý/vodorovný.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Měřič / Táhlo (PmgSlider)".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
NadpisViditelný nadpis složeného Pmg objektu
Hodnota
Dolní mezDolní mez v rozsahu stupnice
Horní mezHorní mez v rozsahu stupnice
Viz také:
- PmgSliderBox (objekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.