Promotic

Předkonfigurace PmgSlider "Táhlo se stupnicí a s editací"

Vytvoří objekt PmgSliderBox s editací svislý/vodorovný.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Měřič / Táhlo (PmgSlider)".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ okraje a stínováníNastaví typ okraje a stínování grafického objektu.
širší 3D okraj, stínování
tenký 3D okraj, bez stínování
tenký jednoduchý okraj, bez stínování
NadpisViditelný nadpis složeného Pmg objektu
Hodnota
Dolní mezDolní mez v rozsahu stupnice
Horní mezHorní mez v rozsahu stupnice
Povolení editacePovolit přímé zadání hodnoty do rozsahu stupnice
Viz také:
- PmgSliderBox (objekt)
© MICROSYS, spol. s r.o.