Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Klávesa - záložka objektu PmKey

Popis:
Záložka slouží k definici horké klávesy nebo jejich kombinací. Po jejichž stisknutí bude vyvolána událost onKeyDown tohoto objektu.
Konfigurační položky:
Zamezit opakování "KeyDown" při dlouhém stiskuPři zatržení jsou události onKeyDown a onKeyUp vyvolány pouze jednou i při držení klávesy.
KlávesaHorká klávesa nebo jejich kombinace. Klávesu (jejich kombinaci) je nutno definovat jejím stiskem. Nelze definovat klávesu (jejich kombinaci) uvedenou v seznamu nepoužitelných kláves. Není doporučeno používání samostatných kláves například A (může dojít ke konfliktu v běžící aplikaci např. při zadávání hesla).
Poznámka:
nepoužitelné klávesy (klávesové kombinace):
CTRL + A (+ B, + E, + G, + I, + O, + P, + S, + U, + F1)
SHIFT + A (+ B, + E, + G, + I, + O, + P, + S, + U, + F1)
CTRL + SHIFT + A (+ B, + E, + G, + I, + O, + P, + S, + U, + F1)
F1, F10, F11, F12
ALT
ALT + jakákoliv klávesa
TAB
TAB + jakákoliv klávesa
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice