Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Emulate - metoda objektu PmKey

Popis:
Emulace stisknutí klávesy, to znamená, že se vyvolá událost onKeyDown tohoto objektu.
Syntaxe:
Emulate
Volání:
oKey.Emulate
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice