Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Enabled - vlastnost objektu PmKey

Popis:
Povolení/zákaz funkce stisku klávesy.
Syntaxe:
Enabled As Boolean
Volání:
b = oKey.Enabled
Hodnoty:
true - klávesa je funkční, lze tedy jejím stiskem vyvolat například událost onKeyDown tohoto objektu
false - událost není vyvolána nikdy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice