Promotic

Edycja uprawnienie - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia grup użytkowników wybranego uprawnienia.
Zostanie otwarte z karty "Uprawnienie".
Konfiguratory:
Wybrane grupy użytkownikówLista identyfikatorów grup użytkowników (oddzielone przecinkiem).
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Systemowe grupy użytkowników
$ANYdowolny lokalny lub sieciowy użytkownik (zalogowany, niezalogowany)
$ANY_LOCALdowolny użytkownik lokalny (zalogowany, niezalogowany)
$ANY_NETdowolny użytkownik sieciowy (zalogowany, niezalogowany)
$ADMINużytkownik z uprawnieniami administratora
$OPERużytkownik z uprawnieniami operatora
Grupy użytkowników projektanta
Lista grup użytkowników wytworzonych projektantem.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.02: W konfiguratorze "Wybrane grupy użytkowników" można do wprowadzania wartości wykorzystać makro wyrażenie.
© MICROSYS, spol. s r.o.