Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataEditAccept - událost objektu PmiSlider

Popis:
Událost je vyvolána po konečné změně obsahu prvku, tzn. pokud má být nová hodnota akceptována. To nastane buď po uvolnění tlačítka myši nebo už během táhnutí táhla. Viz konfigurátor "Zapsat data až při uvolnění myši".
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
 
Pro přímé datové spojení mezi hodnotou tohoto prvku a proměnnou v aplikaci je jednodušší využít datovou vazbu v konfigurátoru Hodnota. Využít událost onDataEditAccept je tedy vhodné jen pro složitější koncepce získávání hodnoty nebo pro jiné důvody zjišťování změny.
Příklad1:
V události se hodnota grafického prvku zkopíruje do proměnné Teplota, která je v objektu Data1 (typu PmData).

Tento příklad však nebude funkční pro Web obrazy protože hodnotu ve Web klientovi nelze přímo přiřazovat do jiných objektů ve Web serveru.

VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("../Data1/#vars/Teplota").Value = pMe.Value
Příklad2:
Tento příklad bude funkční i pro Web obrazy. Hodnota se nepřiřazuje přímo do objektu na Web serveru ale volá se jen metoda projektanta objektu PmPanel. Tato metoda se pak vyvolá na serveru a tam již lze předanou hodnotu z parametru uložit kamkoliv.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice