Promotic

Konfiguracja wstępna "Pionowe karty"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako karty z możliwością przełączania.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Karty".

Obiekt ten zawiera zmienne o nazwach Titles oraz Widths typu String. Pojedyńcze wartości są pomiędzy sobą oddzielone średnikiem.
Zmienna Titles zawiera opisy pojedyńczych kart a tym samym również ich ilość.
Zmienna Widths określa jak szerokie będą pojedyńcze karty.
Zmienna Index ustawi aktywną kartę.


W zdarzeniu onMousePress znajduje się skrypt, który zapewnia przełączanie pojedyńczych kart. Umożliwia również zkonfigurować akcję, która będzie z przełączeniem związana.

Na wstępie zdarzenia onDraw znajdują się zmienne, przy pomocy których można ustawić kolorystyczny wyglad kart, rozmiar oraz kolor opisów jak również szerokość marginesów.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Opisy kartOpisy kart oddzielone średnikiem
Określone szerokości kartOkreślone szerokości kart oddzielone średnikiem
Umieszczenie kart
Po lewej od wyświetlonej powierzchni (domyślnie)
Po prawej od wyświetlonej powierzchni

Historia:
Pm8.02.12: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.