Promotic

Konfiguracja wstępna "Poziomy bitowy MultiCheckBox"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako poziomy bitowy MultiCheckBox.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Przycisk / Pole wyboru (Checkbox)".

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Ilość bitów (przycisków)Ilość bitów (przycisków)
Szerokość luki pomiędzy przyciskamiSzerokość luki pomiędzy przyciskami
Pozycja bitu 0Pozycja bitu 0
po lewej
po prawej

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.