Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmWebLang (Webowe wersje językowe)

Opis:
Obiekt przedstawia kilka adresów WWW, z których każda przedstawia jedną wersję językową. Ilość wersji językowych jest określona przy pomocy konfiguratora "Wszystkie wykorzystane języki" w obiekcie PmRoot.

Jeżeli aplikacja jest wytworzona wyłącznie dla jednego języka (jeżeli w konfiguratorze "Wszystkie wykorzystane języki" nie znjadują się dalsze języki), wtedy zastosowanie obiektu PmWebLang nie ma znaczenia i obiekt ten nie powinien być stosowany.

 
W obiektcie PmWebLang można założyć obiekty PmWebFolder, PmWebDir oraz PmWebInfo. Obiekt PmWebLang można założyć w obiekcie PmWeb. W obiekcie PmWeb nie powinien znajdować się więcej niż jeden PmWebLang obiekt.

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu "PmDataClient". Zagnieżdżone Web komponenty mają już jednak własne licencje, na przykład przeglądać Web panele, Alarmy oraz Eventy, Trendy mogą wyłącznie klienci typu "PmWebClient".

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do niniejszego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie obiektów. (np. obiekty PmPanel, PmWorkspace, PmTrend, PmAlarmEvent, PmData, itd.). Obiekty te są rejestrowane do niniejszego obiektu w swojej zakładce Web serwer w konfiguratorze PmWeb obiekt. Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym niniejszego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL niniejszego obiektu.

Do objektu PmWebLang jest stosowne rejestrować tylko Web podzespoły, które są zależne od wersji językowej (np. PmPanel, PmTrend, PmAlarmEvent). Obiekty które nie są zależne od wersji językowej (np. PmData) jest stosowniejsze rejestrować poza tym obiektem.

HTML strony obiektów PmTrend oraz PmAlarmEvent są automatycznie wytwarzane przez system PROMOTIC. Obiekt PmPanel przedstawia stronę HTML wytworzoną przez projektanta. Taki panel może być wyświetlany w różnych językach w ten sposób, że zamiast tekstów statycznych w panelu zostanie wykorzystane Makro wyrażenie $.text.

 
Z punktu widzenia Web klienta pliki oferowane przez obiekt PmWebLang są dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/lang
gdzie lang jest identyfikatorem języka i może być na przykład: en (angielski), cs (czeski), sk (słowacki), pl (polski), de (niemiecki), ru (rosyjski)...

Web komponenty zarejestrowane do omawianego obiektu są z kolei udostępniane pod adresem URL (np. dla języka rosyjskiego):

http://NazwaKomputera/ru/IdSubelementu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice