Promotic

PrivateData - właściwość obiektu PmAction

Opis:
Obiekt zawierający projektantem zdefiniowane właściwości.
Składnia:
Object PrivateData
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość jest obiekt typu PmMap.
Właściwość nie można zmieniać (nie można jej ostawić do innego obiektu) ale właściwości tego obiektu można zmienić.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Przy wywołaniu akcji (przy pomocy metody Call lub wołaną prze system) obiekt PmMap zostanie w tej właściwości przekazany jako drugi parametr oPrivate metody projektanta.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAction.PrivateData.MyValue = 3.14;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAction.PrivateData.mapSetValueAt("MyValue", 3.14);

Historia:
Pm8.03.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.