Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Canvas - zakładka elementu PmiCanvas

Opis:
Właściwości elementu PmiCanvas.
Pozycje konfiguracji:
W onDraw będzie zastosowana metoda pEvent.GetParentVar()Jeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie zezwolony dostęp ze zdarzenia rysowania onDraw do zmiennych rodzica elementu graficznego przy pomocy metody pEvent.GetParentVar(). Jednocześnie zapewnia wywołanie funkcji rysowania podczas zmiany którejkolwiek z zmiennych rodzica elementu graficznego.

Można udostępnić tylko jeżeli element rodzicielski jest również typu PmiCanvas.

 
Koncepcja elementów front/tło:

Jeżeli animowana 2D zawartość jest złożona, duża, oraz niektóre jej części mogą się często zmieniać, wtedy ztytnio to obciąża procesor. Rozwiązaniem jest rozdzielenie zawartości elementu PmiCanvas złożonego do dwu elementów PmiCanvas nad sobą. Na tło statyczne, bardziej złożone (background) oraz front dynamiczny, prostszy (foreground, dynamic). Element graficzny przedstawiający dynamiczny front zostania wżłobiny do statyczniejszego tła, w taki sposób podwstanie jeden złożony element graficzny. Chodzi o standardowy sposób, przy pomocy którego zrealizowanano wiele elementów wstępnie zkonfigurowanych PmiCanvas.

Wżłobiony element (front) może mieć dostęp również do zmiennych Vars rodzica (tła). Podczas zmiany zmiennych Vars rodzica (tła) jest zapewnione odświeżenie również wżłobionego elementu (front).

Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego elementu:
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice