Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiCanvas (Obszar do rysowania)

Opis:
Patrz: PmiCanvas - Szczegółowy opis obiektu
 
Element graficzny PmiCanvas umożliwia rysowanie prostych oraz złożonych kształtów animowanych w grafice 2D. Rysuje się skryptem (JavaScript) w zdarzeniu onDraw z wykorzystaniem metod oraz właściwości powierzchni do rysowania CanvasCtx (ewentualnie elementem rozszerzającym CanvasCtxExt). Umożliwia rycować proste obrazki (zastąpienie ikon), ale również złożone, graficznie bogate obrazki (zastąpienie mierników, itd.).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
CtxReset Ustawienie CanvasCtx do niezinicjowanego pustego stanu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Draw Zdarzenie rysowania onDraw do kreślania na powierzchni do rysowania CanvasCtx.
Canvas Właściwości elementu PmiCanvas.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice