Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BarColor - wlaściwość obiektu PmiBar

Opis:
Kolor słupka.
Składnia:
BarColor As String
Wołanie:
oBar.BarColor = "#ff0000" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oBar.BarColor 'w sColor jest RGB String w formie "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor słupka" niniejszego obiektu.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

 
Właściwość ta działa także w Web panelach. (Dla przeglądarki MSIE w wersji 8 oraz niższych właściwość w skrypcie nie działa bezpośrednio, przyszeregowywać/odczytywać należy przy pomocy metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice