Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiBar (Słupek)

Opis:
Element graficzny PmiBar służy do wyświetlenia wartości w formie paska graficznego. Element graficzny wyświetla za pomocą wysokości paska (poziomu) wartość w zdefiniowanych granicach. Właściwy element graficzny nie posiada podziałki, tzn. nie można podczas biegu aplikacji dokładnie odczytać wartości wyświetlanej w formie poziomu paska.
 
Wartość poziomu paska można wyświetlić za pomocą elementu graficznego PmiText, który zostanie powiązany z tą samą wartością jak element graficzny PmiBar. Tak samo można zastosować bardziej kompleksowy element PmiBarPane, który zawiera w sobie również podziałkę.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel.
Właściwości i metody:
BarColor Kolor słupka
Value Wartość wyświetlona przez poziom paska
ValueMax Zakres górny wyświetlanej wartości
ValueMin Zakres dolny wyświetlanej wartości
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Słupek Właściwości słupka.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice