Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCellText - metoda obiektu PmTable

Opis:
Zwraca tekst komórki.
Składnia:
GetCellText(Row As Long, Col As Long) As String
Wołanie:
sText = oTable.GetCellText(row, col)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone łącznie z częścią stałą).

Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.

Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone łącznie z częścią stałą).

Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.

Notatka:

Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Patrz również:
Przykład:
Skopiowanie tekstu komórki w 2. wierszu oraz 5. kolumnie do komórki o jeden wiersz niżej.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx;
var sCell = oTable.GetCellText(1, 4);
oTable.SetCellText(2, 4, sCell);
oTable.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice