Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InsertRow - metoda obiektu PmTable

Opis:
Metoda służy do włożenia nowego wiersza do tabeli na daną pozycję. Nie można wkładać do stałych wierszy. Wiersze na danej pozycji i poza nią zostaną przesunięte.
Składnia:
InsertRow(Row As Long, [Count As Long]) As Long
Wołanie:
oTable.InsertRow Row
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest >=0, wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0).

Wartość -2 (oraz przestarzale -1) oznacza, że wiersz zostanie dodany na koniec tabeli.

Count[opcjonalne] (Long) Ilość nowych wierszy. Wstępnie ustawioną wartością jest 1.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość wszystkich (również stałych) wierszy (po dodaniu wymaganych).
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice