Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellForeColor - metoda obiektu PmTable

Opis:
Ustawia kolor tekstu komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy).
Składnia:
SetCellForeColor(Row As Long, Col As Long, Value As String)
Wołanie:
oTable.SetCellForeColor row, col, "#000000" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone łącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich wierszy (liczone łącznie z częścią stałą).
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone łącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich kolumn (liczone łącznie z częścią stałą).
Value(String) Nowo zapisywana wartość.
Notatka:
RGB String (przedstawia kolor) występuje w formie "#RRGGBB".

W parametrach Row oraz Col nie można jednocześnie wprowadzić wartości -3, jeżeli jest wprowadzona w jednym z parametrów, wtedy nie można zastosować w drugim.

 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Przykład:
Ustawia kolor tekstu 2. wiersza
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx;
oTable.SetCellForeColor(1, -3, "#ff0000");  //Red
oTable.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice