Promotic

Předkonfigurace "PmgAnimImage"

Vytvoří objekt PmgAnimImage.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ GIF Animace, Video / Gif animace - Interní (PmgAnimImage) / PmgAnimImage".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.