Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace PmgActiveX "ActiveX - Obecný"

Vytvoří objekt PmgActiveX.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / ActiveX objekt (PmgActiveX) / ActiveX - Obecný".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice