Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Video - Uživatelsky definované (PmgVideo) (PmgVideo)

Přehrávání uživatelských video souborů (*.avi,*.mpg,...) umístěných v definované složce Cesty k systémovým složkám.

Tato skupina předkonfigurací parametrizuje Pmg objekt PmgVideo.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / GIF Animace, Video".


Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice