Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rectangle - záložka prvku PmiRectangle

Popis:
Vlastnosti obdélníku.
Konfigurační položky:
ČtverecZobrazit vždy jako čtverec bez ohledu na hodnotu Dy v konfigurátoru Pozice.
Zaoblení rohu XVzdálenost na vodorovné hraně, na níž bude rovná čára nahrazena obloukem (v pixelech).

Je vhodné aby "Zaoblení rohu X" bylo stejné jako "Zaoblení rohu Y". Rozdílné hodnoty způsobí nesprávné zobrazení ve Web obrazech.

Zaoblení rohu YVzdálenost na svislé hraně, na níž bude rovná čára nahrazena obloukem (v pixelech).
Barva pozadíBarva obsahu zobrazovaného obdélníku - bez obrysu a šrafování.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.

Barva vzoruBarva šrafujících čar (nemá význam pokud Vzor = Není).
VzorVzor šrafování uvnitř obdélníku/čtverce.
Není
/////////
Křížový
Šikmý křížový
\\\\\\\\\
Vodorovný
Svislý
Obrys tloušťkaŠířka (Tloušťka) obrysu obdélníku/čtverce (v pixelech).
BarvaBarva obrysu obdélníku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorBorder.

Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice