Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiRectangle (Obdélník, Čtverec)

Popis:
Tento prvek je určen pro kreslení obdélníků a čtverců. Konfigurátory prvku umožňují vyplňování pomocí šrafovaných ploch. Vytvořený útvar muže mít také zaoblené rohy. V tom případě je však nutné, aby oba konfigurátory zaoblení měly hodnoty různé od nuly.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
ColorBorder Barva obrysu obdélníku
ColorItem Barva pozadí obdélníku
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Rectangle Vlastnosti obdélníku.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice