Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onTick - zdarzenie objektu PmTimer

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po każdym tyknięciu czasomierza (po upływie określonego periodu).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji, to parametr pEvent nie jest w nim wykorzystany.

Przykład:
Po każdym tyknięciu czasomierza zostanie zwikszona wartość zmiennej "Temperatura3" w obiekcie /Data1 (typu PmData).
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oVar
Set oVar = pMe.Pm("/Data1/#vars/Temperatura3")
oVar.Value = oVar.Value + 1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice