Update cookies preferences
Promotic

GetVisible - metoda obiektu PmfTreeItem

Opis:
Zwraca widoczność pozycji drzewa.
Składnia:
Long GetVisible([Long nType])
Parametry:
nType[opcjonalne] (Long) Określa, czy metoda zwraca podstawowe czy rozszerzone informacje o widoczności pozycji.
0 (domyślnie) - Zwraca podstawowe informacje o widoczności pozycji, tzn. wartość 1 jeżeli pozycja jest widoczna, w innym przypadku wartość 0.
1 - Zwraca rozszerzone informacje o widoczności pozycji, tzn. wartości 0, 1, 2. Patrz wartość zwrotna.
Wartość zwrotna:
0 - Pozycja nie jest widoczna, tzn. niektóra z pozycji rodzic jest spakowana.
1 - Pozycja jest widoczna, tzn. pozycja rodzica jest rozpakowana.
2 - Pozycja jest widaczna w wyświetlonej części drzewa, tzn. pozycja rodzica jest rozpakowana i jednocześnie pasek przewijania znajde się w takiej pozycji, że pozycja jest w widocznej części drzewa (tylko dla nType = 1).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVisible = oTreeItem.GetVisible();

Historia:
Pm9.00.26: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.