Update cookies preferences
Promotic

GetItemCount - metoda obiektu PmfTreeItem

Opis:
Zwraca ilość podelementów danego elementu drzewa.
Składnia:
Long GetItemCount()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Jeżeli metoda zostanie wywołanan ponad dynamiczną pozycją drzewa, która nie została jeszcze wypełniona, zwraca wartość -1.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nSubitems = oTreeItem.GetItemCount();

Historia:
Pm9.00.26: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.