Update cookies preferences
Promotic

GetExpanded - metoda obiektu PmfTreeItem

Opis:
Zwraca aktualny stan spakowania/rozpakowania pozycji drzewa.
Składnia:
Long GetExpanded()
Wartość zwrotna:
0 - Pozycja jest spakowana (podelementy nie są widoczne)
1 - Pozycja jest rozpakowana (podelementy są widoczne)
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nExpanded = oTreeItem.GetExpanded();

Historia:
Pm9.00.26: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.