Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiWAnimate (Odtwarzacz video)

Opis:
Patrz: PmiWAnimate - Szczegółowy opis obiektu
 
Element graficzny jest przeznaczony do odtwarzania plików multimedialnych (*.avi,*.mpg,*.wmv,divx,...). Odtwarzanie przebiega razem z dźwiękiem dla wszystkich plików multimedialnych, dla których jest zainstalowany odpowiedni dekoder video (dekodery nie są instalowane przez system PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
Play Odtworzy animację
Seek Wyświetli jeden kadr animacji
Sound Włączy odtwarzanie dźwięku
Stop Zatrzyma odtwarzaną animację
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Animate Właściwości videa.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice