Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmiWAnimate - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: Obiekt PmiWAnimate
 

Element ten jest Element okienny.

Dla prostych animacji jest lepiej zastosować elementu graficznego PmiAnimImage, który słoży do wyświetlenia pliku animowanego GIF. Ten element nie wymaga instalacji wideo odwarzacza, jest ogólniejszy i bez problemów działa zarówno w aplikacji lokalnej jak również Web panelach.

 
Element graficzny może funkcjonować w dwu trybach:
- Typ odtwarzania=Multimedialne: do odtworzenia wszystkich plików video. Ograniczenia:
- nie jest wspierana przeźroczystość
- nie jest wspierane zdarzenie PmiItem.onMousePress
- Typ odtwarzania=Proste: do odtwarzania prostych plików *.avi. W tym trybie jest wspierana przeźroczystość koloru tła pliku *.avi, jeżeli plik jest wytworzony w ten sposób. Dla takiego pliku AVI można w elemencie ustawić konfigurator Kolor tła. Ograniczenia:
- nie są wspierane pliki *.avi z więcej niż jedną ścieżką video.
- plik *.avi może mieć ogólnie najwyżej dwie ścieżki.
- jeżeli plik zawiera również ścieżkę dzwiękową, wtedy nie jest ona odtwarzana.
- plik musi być albo nieskompresowany albo skompresowany przy pomocy kompresji RLE8.
- element graficzny jest wyświetlony tlyko w wielkośc, w jakiej został wytworzony.

Jeżeli ten element graficzny nie potrafi odtworzyć pliku *.avi, wtedy w atrybutach w oknie konfiguracji tego elementu pojawi się napis NIEODTWARZALNE.

 
Tego elementu graficznego standardowo nie można zastosować do strumieniowego odtwarzania obrazu video na przykład z kamery przemysłowej. Dla tego typu odtwarzania patrz W jaki sposób korzystać z kamery w systemie PROMOTIC.
 
Element graficzny nie zawiera właściwych danych z pliku, jest tylko odniesieniem do takiego pliku. Projektant aplikacji musi zapewnić, żeby odpowiedni plik był wciąż dostępny w aplikacji odpowiednio określoną nazwą pliku i ustawieniem ścieżki do owego pliku. Jest zalecane, żeby stosować tylko te pliki, które znajdują się na ścieżkach #pmres: lub #appres:.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice