Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rotation - wlaściwość obiektu PmiRasterImage

Opis:
Rotacja oraz odwrócenie grafiki.
Składnia:
Rotation As Long
Wołanie:
n = oImage.Rotation
Wartości:
0 = nie rotuj - Żadnej rotacji.
1 = W lewo - Rotacja w lewo.
2 = W dół - Rotacja w dół.
3 = W prawo - Rotacja W prawo.
4 = przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X.
5 = w lewo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w lewo.
6 = w dół oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w dół.
7 = W prawo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja W prawo.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Rotuj" niniejszego obiektu. Właściwość ta działa także w Web panelach. (Dla przeglądarki MSIE w wersji 8 oraz niższych właściwość w skrypcie nie działa bezpośrednio, przyszeregowywać/odczytywać należy przy pomocy metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice