Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiRasterImage (Obrazek rastrowy)

Opis:
Element graficzny służy do wyświetlenia grafiki rastrowej (PNG, JPG, GIF, TIF, BMP ...) i wektorowej (SVG, WMF).

Grafika wektorowa SVG jest do elementu wyświetlana w formie wektorowej, lecz później pracuje się z nią tak samo jak z grafiką rastrową. Zaletą grafiki rastrowej jest to, że przy zwiększaniu/zmniejszaniu pierwotnego obrazka nie dochodzi do deformacji i obrazek jest wciąż "ładny". Z tego powodu cała grafika dostarczana razem z systemem PROMOTIC jest w formacie SVG.

Dla projektanta, który wytwarza swoją własną grafikę według zapotrzebowania jest prostsze wytwarzanie grafiki na przykład w formacie PNG lub JPG.

 
Element graficzny PmiRasterImage umożliwia:
- rotację (patrz konfigurator "Rotuj")
- naświetlenie kolorem (patrz konfigurator "Kolor światła")
- przeźroczystość całego obrazka (patrz konfigurator "Zezwolić przeźroczystość")
- wyświetlenie wycinka obrazka (patrz konfigurator "Wycięcie aktywne")
 
Element graficzny nie zawiera właściwych danych z pliku, jest tylko odniesieniem do takiego pliku. Projektant aplikacji musi zapewnić, żeby odpowiedni plik był wciąż dostępny w aplikacji odpowiednio określoną nazwą pliku i ustawieniem ścieżki do owego pliku. Jest zalecane, żeby stosować tylko te pliki, które znajdują się na ścieżkach #pmres: lub #appres:.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
ColorBg Kolor tła
ColorItem Kolor światła
Rotation Rotacja oraz odwrócenie grafiki
Src Nazwa pliku ze ścieżką z grafiką łącznie ze ścieżką
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Image Właściwości obrazka.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice