Promotic

Download ovladače HW klíče Sentinel (8)

Download ovladače HW klíče Sentinel (8):

hinstall8.exe Ovladač - od verze PROMOTIC 7.3.9 - 8.3.x a OS Windows 11/10/8/7/2008-19Server 22 MB
Download
Při instalaci starších verzí systému PROMOTIC nebo po upgrade OS Windows může dojít k selhání instalace ovladače HW klíče. Po takto provedené instalaci je proto nutné provést upgrade tohoto ovladače.

Viz Tabulka kompatibility OS Windows a verze PROMOTIC

Doporučujeme tento postup:

verze PROMOTIC 7.3.9 - 8.3.x
- Stáhněte si aktualizovaný ovladač
- Před jeho instalací proveďte odinstalaci původního ovladače. Z příkazového řádku zadejte cestu ke složce systému PROMOTIC (ve starších verzích PROMOTIC to je C:\Pm) a k ovladači HW klíče hinstall s parametrem -r (například takto: C:\Pm\hinstall -r) a spusťte.
- Pak spusťte instalaci staženého aktualizovaného ovladače. Zadejte cestu ke složce systému PROMOTIC. Instalace provede zkopírování aktualizovaných souborů ovladače a následně spustí zavedení nových ovladačů do systému. Výsledek bude oznámen v informačním okně.
© MICROSYS, spol. s r. o.