Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Download ovladače HW klíče Sentinel

Download ovladače HW klíče Sentinel:

hinstall.exe Nový ovladač - od verze PROMOTIC 7.3.9 a OS Windows 10/8/7/2008-19Server 22 MB
Download
 
 
Při instalaci starších verzí systému PROMOTIC nebo po upgrade OS Windows může dojít k selhání instalace ovladače hardwarového klíče. Po takto provedené instalaci je proto nutné provést upgrade tohoto ovladače.
 
Viz Tabulka kompatibility OS Windows a verze PROMOTIC
 
Doporučujeme tento postup:
 
verze PROMOTIC 9.x.x
- Stáhněte si aktualizovaný ovladač
- Stažený soubor umístěte do složky ?:\Promotic\Tools\HwKey\
 
verze PROMOTIC 7.3.9 - 8.3.x
- Stáhněte si aktualizovaný ovladač
- Před jeho instalací proveďte odinstalaci původního ovladače. Z příkazového řádku zadejte cestu ke složce systému PROMOTIC (ve starších verzích PROMOTIC to je C:\Pm) a k ovladači HW klíče hinstall s parametrem -r (například takto: C:\Pm\hinstall -r) a spusťte.
- Pak spusťte instalaci staženého aktualizovaného ovladače. Zadejte cestu ke složce systému PROMOTIC. Instalace provede zkopírování aktualizovaných souborů ovladače a následně spustí zavedení nových ovladačů do systému. Výsledek bude oznámen v informačním okně.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice