Promotic

Download ovladače HW klíče Sentinel

Download ovladače HW klíče Sentinel:

hinstall.exe Nový ovladač - od verze PROMOTIC 9.0.0. a OS Windows 11/10/8/7/2008-19Server 23 MB
Download
Při instalaci starších verzí systému PROMOTIC nebo po upgrade OS Windows může dojít k selhání instalace ovladače HW klíče. Po takto provedené instalaci je proto nutné provést upgrade tohoto ovladače.

Viz Tabulka kompatibility OS Windows a verze PROMOTIC

Doporučujeme tento postup:

verze PROMOTIC 9.x.x
- Stáhněte si aktualizovaný ovladač
- Stažený soubor umístěte do složky X:\Promotic\Tools\HwKey\
© MICROSYS, spol. s r. o.