Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Otevření prohlížečky alarmů"

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Text nadpisuText umístěný pod ikonou

Historie:
Pm9.00.26: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.