Promotic

Jak povolit SNMP server v OS Windows

Toto nastavení zpřístupní OS Windows jako SNMP server pro komunikaci se SNMP klientem (například pomocí komunikačního ovladače PmSNMP). Slouží k testovacím účelům nebo k monitorování samotného OS Windows.
Upozornění: Microsoft Windows SNMP podporuje pouze verzi protokolu do SNMPv2C. Nepodporuje vyšší verze tohoto protokolu. (Informace z roku 2016).

Postup nastavení byl vytvořen a odzkoušen na OS Windows 11/10/7.

1) V prvním kroku je nutno povolit službu SNMP.
 
Pro Windows 10:
- Je nutno doinstalovat protokol SNMP (Simple Network Managment Protocol). A to v okně Nastavení položka Aplikace, zvolit Aplikace a funkce vybrat Volitelné součásti a tlačítkem Přidat součást v seznamu položku označit a nainstalovat.
 
Pro Windows 11:
- Je nutno doinstalovat Zprostředkovatel rozhraní WMI protokolu SNMP. A to v okně Nastavení položka Aplikace, u konfigurátoru Přidat volitelnou akci stisknout Zobrazit funkce. Pak tuto položku označit a nainstalovat.


2) V druhém kroku je nutno nastavit přístupová práva pro čtení i zápis.
 
- V okně Ovládací panely / Nástroje pro správu / Služby: Vybrat položku "SNMP Service (Služba SNMP)".
- Otevřít okno (dvojklikem levým tlačítkem myši), ve kterém vybrat kartu "Zabezpečení".
- Vybrat položku "Odeslat ověřující depeši".
- V oblasti "Přijaté názvy komunit" tlačítkem "Přidat ...":
- Vytvořit "Komunitu" public s právem: Jen pro čtení
- Vytvořit "Komunitu" private s právem: Čtení a zápis. Nastavte toto pouze pokud se chce povolit i zápis

Názvy komunit mohou být i jiné. Pak je nutno změnit nastavení pro komunikační ovladač PmSNMP v konfigurátorech "Název komunity pro ReadOnly" a "Název komunity pro ReadWrite".
- Vybrat položku "Pakety SNMP přijímat od těchto hostitelů" a vyplnit seznam povolených hostitelů (zadat IP adresu počítače, na které poběží aplikace PROMOTIC)..
- Potvrďte okno.
Navigace:
 
 
- Jak povolit SNMP server v OS Windows
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.