Promotic

Jak povolit SNMP server v OS Windows

Toto nastavení zpřístupní OS Windows jako SNMP server pro komunikaci se SNMP klientem (například pomocí komunikačního ovladače PmSNMP). Slouží k testovacím účelům nebo k monitorování samotného OS Windows.
Upozornění: Microsoft Windows SNMP podporuje pouze verzi protokolu do SNMPv2C. Nepodporuje vyšší verze tohoto protokolu. (Informace z roku 2016).

Postup nastavení byl vytvořen a odzkoušen na OS Windows 11/10/7.

1) V prvním kroku je nutno povolit službu SNMP.
(Okno Ovládací panely je nastaveno do klasického pohledu Zobrazit podle: Velké ikony nebo Malé ikony)
 
- V okně Ovládací panely / Programy a funkce vyberte "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows".
- vybrat (označit) položku "Protokol SNMP (Simple Network Managment Protocol)" a podpoložku "Zprostředkovatel rozhraní WMI protokolu SNMP".
- Potvrďte okno.


2) V druhém kroku je nutno nastavit přístupová práva pro čtení i zápis.
 
- V okně Ovládací panely / Nástroje pro správu / Služby vybrat (označit) položku "SNMP Service".
- Otevřít okno (dvojklikem levým tlačítkem myši), ve kterém zvolit kartu "Zabezpečení".
- vybrat (označit) položku "Odeslat ověřující depeši".
- V oblasti "Přijaté názvy komunit" tlačítkem "Přidat ...":
- Vytvořit "Komunitu" public s právem: Jen pro čtení
- Vytvořit "Komunitu" private s právem: Čtení a zápis. Nastavte toto pouze pokud se chce povolit i zápis

Názvy komunit mohou být i jiné. Pak je nutno změnit nastavení pro komunikační ovladač PmSNMP v konfigurátorech "Název komunity pro ReadOnly" a "Název komunity pro ReadWrite".
- vybrat (označit) položku "Pakety SNMP přijímat od těchto hostitelů" a vyplnit seznam povolených hostitelů (zadat IP adresu počítače, na které poběží aplikace PROMOTIC)..
- Potvrďte okno.
Navigace:
 
 
- Jak povolit SNMP server v OS Windows
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.