Update cookies preferences
Promotic

Jak zezwolić SNMP serwer w SO Windows

Ustawienie to udostępni SO Windows jako SNMP serwer do komunikacji z klientem SNMP (na przykład przy pomocy drivera komunikacyjnego PmSNMP). Służy do celów testowych lub monitorowania samego SO Windows.
Uwaga: Microsoft Windows SNMP wspiera tylko wersję protokołu dla SNMPv2C. Nie wspiera nowszych wersji tego protokołu. (Informacja z roku 2016).

Opis ustawiania został opracowany i przetestowany na SO Windows 11/10/7.

1) W pierszym kroku jest konieczne zezwolić usługę SNMP.
 
Dla Windows 10:
- Konieczne jest zainstalowanie protokołu SNMP (Simple Network Managment Protocol). W tym celu w oknie Ustawienia wybierz Aplikacje, wybierz Aplikacje i funkcje, zaznacz na liście Funkcje opcjonalne i wybierz przycisk Dodaj funkcję, aby zaznaczyć element i go zainstalować.
 
Dla Windows 11:
- Konieczne jest zainstalowanie Dostawca WMI SNMP. I w oknie Ustawienia, w pozycji Aplikacje, w konfiguratorze Funkcje opcjonalne, należy nacisnąć Dodaj funkcję. Następnie zaznaczyć tę pozycję i ją zainstalować.


2) W drugim kroku jest konieczne ustawić prawa dostępu do odczytu i zapisu.
 
- W oknie Panel Sterowania / Narzędzia administracyjne / Usługi: Wybierz pozycję "SNMP Trap".
- Otwórz okno (poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki), w którym wybierz kartę "Zabezpieczenie".
- Wybierz pozycję "Wyślij pułapkę uwierzytelnienia".
- W obszarze "Zaakceptowane nazwy wspólnoty" przy pomocy przycisku "Dodaj ...":
- Wytwórz "Wspólnotę" public z uprawnieniami: Tylko do odczytu
- Wytwórz "Wspólnotę" private z uprawnieniami: Odczyt i zapis. Ustaw tylko jeżeli należy zezwolić również zapis

Nazwy wspólnot mogą być również inne. Wtedy jest konieczne dla drivera komunikacyjnego PmSNMP zienić ustawienie w konfiguratorach "Nazwa społeczności dla ReadOnly" oraz "Nazwa społeczności dla ReadWrite".
- Wybierz pozycję "Accept SNMP packets from these hosts" oraz uzupełń listę akceptowanych hostów (wprowdź adres IP komputera, na którym zostanie uruchomiona aplikacja PROMOTIC).
- Potwierdź okno.
Nawigacja:
 
 
- Jak zezwolić SNMP serwer w SO Windows
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.