Update cookies preferences
Promotic

PmgBox zawierający PmgButton

Wytworzy obiekt PmgBox

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ RadioButton (PmgRadioButton)".
PmgBox zawierający PmgButton:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Typ obwódki i cieniowanieUstawia typ obwódki i cieniowanie obiektu graficznego.
szeroka obwódka 3D, cieniowanie
cienka obwódka 3D, bez cieniowania
cienka prosta obwódka, bez cieniowania
Tytuł
TytułTytuł
Ilość pozycji wyboruIlość pozycji wyboru
Kolor tłaKolor tła obrazka
Kolor tekstu wybrane pozycjeKolor tekstu wybrane pozycje

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.