Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Otwarcie panelu trendu"

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Tekst tytułuTekst poniżej ikony
Ścieżka do panela
Otwórz panel w
głównej ramce
w samodzielnym oknie

Historia:
Pm9.00.26: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.