Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmDll (Dll)

Opis:
Patrz: PmDll - Szczegółowy opis obiektu
 

Obiekt służy do udostępnienia funkcji bibliotek DLL w pełni niezależnych od systemu PROMOTIC.

Przy pomocy tego obiektu można na przykład stosować drivery kart W/W, które są przez producentów systemów operacyjnych rodziny Microsoft Windows dostarczane właśnie w formie współdzielonych bibliotek dynamicznie łączonych ((dalej bibliotek DLL).

System PROMOTIC może być w efektywny sposób rozszerzony przy pomocy własnych bibliotek DLL. Do wytworzenia bibliotek DLL jest konieczne narzędzie umożliwiające wytwarzanie tego rodzaju bibliotek - na przykład Microsoft Visual C++.

 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Zastosowanie obiektu PmDll wymaga zakup licencji PmDLL. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
Fce Odniesienie do obiektu udostępniającego funkce z bibliotek Dll
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Dll Konfiguracja obiektu PmDll
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice