Update cookies preferences
Promotic

Popis OBIS kódu pro protokol normy IEC 62056

OBIS kód identifikuje příslušnou veličinu zařízení. Je to textový řetězec sestavený podle normy OBIS (viz IEC 62056-61).
Starší a jednodušší variantou je EDIS kód. Tento kód například neobsahuje skupiny A a B (viz dále).
Tento kód se v systému PROMOTIC používá pro komunikační ovladač PmIEC62056. Ovladač po příjmu zprávy typu Readout - Čtení hodnot uloží velký textový řetězec do proměnné "ResultList". V tomto řetězci je v každém řádku na začátku uveden OBIS kód veličiny.

Kód se skládá až z 6 pod-identifikátorů skupin označovaných písmeny AF a mohou (ale nemusí) se v identifikátoru vyskytovat (např. skupiny A a B často nejsou). K tomu, aby bylo možno identifikovat, do které skupiny příslušný pod-identifikátor patří, jsou skupiny odděleny jednoznačnými oddělovacími znaky:
A-B:C.D.E*F
- Skupina A určuje medium (0=abstraktní objekty, 1=elektřina, 6=teplo, 7=plyn, 8=voda ...)
- Skupina B určuje kanál. Zařízení s několika fyzickými kanály, které generuje nějaké výsledky měření, může tyto výsledky rozdělit podle jejich přiřazení k jednotlivým kanálům.
- Skupina C určuje fyzikální veličinu (proud, napětí, energii, úroveň, teplotu, ...)
- Skupina D určuje výsledek výpočtu množství podle specifického algoritmu
- Skupina E určuje typ měření definovaný skupinami AD do samostatných vyčítání (např. přepínání rozsahů)
- Skupina F dále rozděluje výsledky částečně definované hodnotami skupin AE. Typické použití je specifikace jednotlivých samostatných časových intervalů.


Příklady používaných kódů:
OBIS code Popis
Active energy registers:
1.8.0 Positive active energy (A+) total [kWh]
1.8.1 Positive active energy (A+) in tariff T1 [kWh]
1.8.2 Positive active energy (A+) in tariff T2 [kWh]
1.8.3 Positive active energy (A+) in tariff T3 [kWh]
1.8.4 Positive active energy (A+) in tariff T4 [kWh]
2.8.0 Negative active energy (A+) total [kWh]
2.8.1 Negative active energy (A+) in tariff T1 [kWh]
2.8.2 Negative active energy (A+) in tariff T2 [kWh]
2.8.3 Negative active energy (A+) in tariff T3 [kWh]
2.8.4 Negative active energy (A+) in tariff T4 [kWh]
15.8.0 Absolute active energy (A+) total [kWh]
15.8.1 Absolute active energy (A+) in tariff T1 [kWh]
15.8.2 Absolute active energy (A+) in tariff T2 [kWh]
15.8.3 Absolute active energy (A+) in tariff T3 [kWh]
15.8.4 Absolute active energy (A+) in tariff T4 [kWh]
16.8.0 Sum active energy without reverse blockade (A+ - A-) total [kWh]
16.8. Sum active energy without reverse blockade (A+ - A-) in tariff T1 [kWh]
16.8.2 Sum active energy without reverse blockade (A+ - A-) in tariff T2 [kWh]
16.8.3 Sum active energy without reverse blockade (A+ - A-) in tariff T3 [kWh]
16.8.4 Sum active energy without reverse blockade (A+ - A-) in tariff T4 [kWh]
2. Reactive energy registers
3.8.0 Positive reactive energy (Q+) total [kvarh]
3.8.1 Positive reactive energy (Q+) in tariff T1 [kvarh]
3.8.2 Positive reactive energy (Q+) in tariff T2 [kvarh]
3.8.3 Positive reactive energy (Q+) in tariff T3 [kvarh]
3.8.4 Positive reactive energy (Q+) in tariff T4 [kvarh]
4.8.0 Negative reactive energy (Q-) total [kvarh]
4.8.1 Negative reactive energy (Q-) in tariff T1 [kvarh]
4.8.2 Negative reactive energy (Q-) in tariff T2 [kvarh]
4.8.3 Negative reactive energy (Q-) in tariff T3 [kvarh]
4.8.4 Negative reactive energy (Q-) in tariff T4 [kvarh]
5.8.0 Imported inductive reactive energy in 1-st quadrant (Q1) total [kvarh]
5.8.1 Imported inductive reactive energy in 1-st quadrant (Q1) in tariff T1 [kvarh]
5.8.2 Imported inductive reactive energy in 1-st quadrant (Q1) in tariff T2 [kvarh]
5.8.3 Imported inductive reactive energy in 1-st quadrant (Q1) in tariff T3 [kvarh]
5.8.4 Imported inductive reactive energy in 1-st quadrant (Q1) in tariff T4 [kvarh]
6.8.0 Imported capacitive reactive energy in 2-nd quadrant (Q2) total [kvarh]
6.8.1 Imported capacitive reactive energy in 2-nd quadr. (Q2) in tariff T1 [kvarh]
6.8.2 Imported capacitive reactive energy in 2-nd quadr. (Q2) in tariff T2 [kvarh]
6.8.3 Imported capacitive reactive energy in 2-nd quadr. (Q2) in tariff T3 [kvarh]
6.8.4 Imported capacitive reactive energy in 2-nd quadr. (Q2) in tariff T4 [kvarh]
7.8.0 Exported inductive reactive energy in 3-rd quadrant (Q3) total [kvarh]
7.8.1 Exported inductive reactive energy in 3-rd quadrant (Q3) in tariff T1 [kvarh]
7.8.2 Exported inductive reactive energy in 3-rd quadrant (Q3) in tariff T2 [kvarh]
7.8.3 Exported inductive reactive energy in 3-rd quadrant (Q3) in tariff T3 [kvarh]
7.8.4 Exported inductive reactive energy in 3-rd quadrant (Q3) in tariff T4 [kvarh]
8.8.0 Exported capacitive reactive energy in 4-th quadrant (Q4) total [kvarh]
8.8.1 Exported capacitive reactive energy in 4-th quadr. (Q4) in tariff T1 [kvarh]
8.8.2 Exported capacitive reactive energy in 4-th quadr. (Q4) in tariff T2 [kvarh]
8.8.3 Exported capacitive reactive energy in 4-th quadr. (Q4) in tariff T3 [kvarh]
8.8.4 Exported capacitive reactive energy in 4-th quadr. (Q4) in tariff T4 [kvarh]
3. Apparent energy registers
9.8.0 Apparent energy (S+) total [kVAh]
9.8.1 Apparent energy (S+) in tariff T1 [kVAh]
9.8.2 Apparent energy (S+) in tariff T2 [kVAh]
9.8.3 Apparent energy (S+) in tariff T3 [kVAh]
9.8.4 Apparent energy (S+) in tariff T4 [kVAh]
4. Registers of active energy per phases
21.8.0 Positive active energy (A+) in phase L1 total [kWh]
41.8.0 Positive active energy (A+) in phase L2 total [kWh]
61.8.0 Positive active energy (A+) in phase L3 total [kWh]
22.8.0 Negative active energy (A-) in phase L1 total [kWh]
42.8.0 Negative active energy (A-) in phase L2 total [kWh]
62.8.0 Negative active energy (A-) in phase L3 total [kWh]
35.8.0 Absolute active energy (|A|) in phase L1 total [kWh]
55.8.0 Absolute active energy (|A|) in phase L2 total [kWh]
75.8.0 Absolute active energy (|A|) in phase L3 total [kWh]
5. Maximum demand registers:
1.6.0 Positive active maximum demand (A+) total [kW]
1.6.1 Positive active maximum demand (A+) in tariff T1 [kW]
1.6.2 Positive active maximum demand (A+) in tariff T2 [kW]
1.6.3 Positive active maximum demand (A+) in tariff T3 [kW]
1.6.4 Positive active maximum demand (A+) in tariff T4 [kW]
2.6.0 Negative active maximum demand (A-) total [kW]
2.6.1 Negative active maximum demand (A-) in tariff T1 [kW]
2.6.2 Negative active maximum demand (A-) in tariff T2 [kW]
2.6.3 Negative active maximum demand (A-) in tariff T3 [kW]
2.6.4 Negative active maximum demand (A-) in tariff T4 [kW]
15.6.0 Absolute active maximum demand (|A|) total [kW]
15.6.1 Absolute active maximum demand (|A|) in tariff T1 [kW]
15.6.2 Absolute active maximum demand (|A|) in tariff T2 [kW]
15.6.3 Absolute active maximum demand (|A|) in tariff T3 [kW]
15.6.4 Absolute active maximum demand (|A|) in tariff T4 [kW]
3.6.0 Positive reactive maximum demand (Q+) total [kvar]
4.6.0 Negative reactive maximum demand (Q-) total [kvar]
5.6.0 Reactive maximum demand in Q1 (Q1) total [kvar]
6.6.0 Reactive maximum demand in Q2 (Q2) total [kvar]
7.6.0 Reactive maximum demand in Q3 (Q3) total [kvar]
8.6.0 Reactive maximum demand in Q4 (Q4) total [kvar]
9.6.0 Apparent maximum demand (S+) total [kVA]
6. Cumulative maximum demand registers
1.2.0 Positive active cumulative maximum demand (A+) total [kW]
1.2.1 Positive active cumulative maximum demand (A+) in tariff T1 [kW]
1.2.2 Positive active cumulative maximum demand (A+) in tariff T2 [kW]
1.2.3 Positive active cumulative maximum demand (A+) in tariff T3 [kW]
1.2.4 Positive active cumulative maximum demand (A+) in tariff T4 [kW]
2.2.0 Negative active cumulative maximum demand (A-) total [kW]
2.2.1 Negative active cumulative maximum demand (A-) in tariff T1 [kW]
2.2.2 Negative active cumulative maximum demand (A-) in tariff T2 [kW]
2.2.3 Negative active cumulative maximum demand (A-) in tariff T3 [kW]
2.2.4 Negative active cumulative maximum demand (A-) in tariff T4 [kW]
15.2.0 Absolute active cumulative maximum demand (|A|) total [kW]
15.2.1 Absolute active cumulative maximum demand (|A|) in tariff T1 [kW]
15.2.2 Absolute active cumulative maximum demand (|A|) in tariff T2 [kW]
15.2.3 Absolute active cumulative maximum demand (|A|) in tariff T3 [kW]
15.2.4 Absolute active cumulative maximum demand (|A|) in tariff T4 [kW]
3.2.0 Positive reactive cumulative maximum demand (Q+) total [kvar]
4.2.0 Negative reactive cumulative maximum demand (Q-) total [kvar]
5.2.0 Reactive cumulative maximum demand in Q1 (Q1) total [kvar]
6.2.0 Reactive cumulative maximum demand in Q2 (Q2) total [kvar]
7.2.0 Reactive cumulative maximum demand in Q3 (Q3) total [kvar]
8.2.0 Reactive cumulative maximum demand in Q4 (Q4) total [kvar]
9.2.0 Apparent cumulative maximum demand (S+) total [kVA]
7. Demands in a current demand period
1.4.0 Positive active demand in a current demand period (A+) [kW]
2.4.0 Negative active demand in a current demand period (A-) [kW]
15.4.0 Absolute active demand in a current demand period (|A|) [kW]
3.4.0 Positive reactive demand in a current demand period (Q+) [kvar]
4.4.0 Negative reactive demand in a current demand period (Q-) [kvar]
5.4.0 Reactive demand in a current demand period in Q1 (Q1) [kvar]
6.4.0 Reactive demand in a current demand period in Q2 (Q2) [kvar]
7.4.0 Reactive demand in a current demand period in Q3 (Q3) [kvar]
8.4.0 Reactive demand in a current demand period in Q4 (Q4) [kvar]
9.4.0 Apparent demand in a current demand period (S+) [kVA]
8. Demands in the last completed demand period
1.5.0 Positive active demand in the last completed demand period (A+) [kW]
2.5.0 Negative active demand in the last completed demand period (A-) [kW]
15.5.0 Absolute active demand in the last completed demand period (|A|) [kW]
3.5.0 Positive reactive demand in the last completed demand period (Q+) [kvar]
4.5.0 Negative reactive demand in the last completed demand period (Q-) [kvar]
5.5.0 Reactive demand in the last completed demand period in Q1 (Q1) [kvar]
6.5.0 Reactive demand in the last completed demand period in Q2 (Q2) [kvar]
7.5.0 Reactive demand in the last completed demand period in Q3 (Q3) [kvar]
8.5.0 Reactive demand in the last completed demand period in Q4 (Q4) [kvar]
9.5.0 Apparent demand in the last completed demand period (S+) [kVA]
9. Instantaneous power registers
1.7.0 Positive active instantaneous power (A+) [kW]
21.7.0 Positive active instantaneous power (A+) in phase L1 [kW]
41.7.0 Positive active instantaneous power (A+) in phase L2 [kW]
61.7.0 Positive active instantaneous power (A+) in phase L3 [kW]
2.7.0 Negative active instantaneous power (A-) [kW]
22.7.0 Negative active instantaneous power (A-) in phase L1 [kW]
42.7.0 Negative active instantaneous power (A-) in phase L2 [kW]
62.7.0 Negative active instantaneous power (A-) in phase L3 [kW]
15.7.0 Absolute active instantaneous power (|A|) [kW]
35.7.0 Absolute active instantaneous power (|A|) in phase L1 [kW]
55.7.0 Absolute active instantaneous power (|A|) in phase L2 [kW]
75.7.0 Absolute active instantaneous power (|A|) in phase L3 [kW]
16.7.0 Sum active instantaneous power (A+ - A-) [kW]
36.7.0 Sum active instantaneous power (A+ - A-) in phase L1 [kW]
56.7.0 Sum active instantaneous power (A+ - A-) in phase L2 [kW]
76.7.0 Sum active instantaneous power (A+ - A-) in phase L3 [kW]
3.7.0 Positive reactive instantaneous power (Q+) [kvar]
23.7.0 Positive reactive instantaneous power (Q+) in phase L1 [kvar]
43.7.0 Positive reactive instantaneous power (Q+) in phase L2 [kvar]
63.7.0 Positive reactive instantaneous power (Q+) in phase L3 [kvar]
4.7.0 Negative reactive instantaneous power (Q-) [kvar]
24.7.0 Negative reactive instantaneous power (Q-) in phase L1 [kvar]
44.7.0 Negative reactive instantaneous power (Q-) in phase L2 [kvar]
64.7.0 Negative reactive instantaneous power (Q-) in phase L3 [kvar]
9.7.0 Apparent instantaneous power (S+) [kVA]
29.7.0 Apparent instantaneous power (S+) in phase L1 [kVA]
49.7.0 Apparent instantaneous power (S+) in phase L2 [kVA]
69.7.0 Apparent instantaneous power (S+) in phase L3 [kVA]
10. Electricity network quality registers
11.7.0 Instantaneous current (I) [A]
31.7.0 Instantaneous current (I) in phase L1 [A]
51.7.0 Instantaneous current (I) in phase L2 [A]
71.7.0 Instantaneous current (I) in phase L3 [A]
91.7.0 Instantaneous current (I) in neutral [A]
11.6.0 Maximum current (I max) [A]
31.6.0 Maximum current (I max) in phase L1 [A]
51.6.0 Maximum current (I max) in phase L2 [A]
71.6.0 Maximum current (I max) in phase L3 [A]
91.6.0 Maximum current (I max) in neutral [A]
12.7.0 Instantaneous voltage (U) [V]
32.7.0 Instantaneous voltage (U) in phase L1 [V]
52.7.0 Instantaneous voltage (U) in phase L2 [V]
72.7.0 Instantaneous voltage (U) in phase L3 [V]
13.7.0 Instantaneous power factor
33.7.0 Instantaneous power factor in phase L1
53.7.0 Instantaneous power factor in phase L2
73.7.0 Instantaneous power factor in phase L3
14.7.0 Frequency [Hz]
11. Tamper registers (energy registers and registers of elapsed time)
C.53.1 Tamper 1 energy register
C.53.2 Tamper 2 energy register
C.53.3 Tamper 3 energy register
C.53.4 Tamper 4 energy register
C.53.11 Tamper 5 energy register
C.53.5 Tamper 1 time counter register
C.53.6 Tamper 2 time counter register
C.53.7 Tamper 3 time counter register
C.53.9 Tamper 4 time counter register
C.53.10 Tamper 5 time counter register
12. Events registers (counters and time-stamps)
C.2.0 Event parameters change - counter
C.2.1 Event parameters change - timestamp
C.51.1 Event terminal cover opened - counter
C.51.2 Event terminal cover opened - timestamp
C.51.3 Event main cover opened - counter
C.51.4 Event main cover opened - timestamp
C.51.5 Event magnetic field detection start - counter
C.51.6 Event magnetic field detection start - timestamp
C.51.7 Event reverse power flow - counter
C.51.8 Event reverse power flow - timestamp
C.7.0 Event power down - counter
C.7.10 Event power down - timestamp
C.51.13 Event power up - counter
C.51.14 Event power up – timestamp
C.51.15 Event RTC (Real Time Clock) set - counter
C.51.16 Event RTC (Real Time Clock) set - timestamp
C.51.21 Event terminal cover closed - counter
C.51.22 Event terminal cover closed - timestamp
C.51.23 Event main cover closed - counter
C.51.24 Event main cover closed - timestamp
C.51.25 Event log-book 1 erased - counter
C.51.26 Event log-book 1 erased - timestamp
C.51.27 Event fraud start - counter
C.51.28 Event fraud start - timestamp
C.51.29 Event fraud stop - counter
C.51.30 Event fraud stop - timestamp
13. Miscellaneous registers used in sequences
0.9.1 Current time (hh:mm:ss)
0.9.2 Date (YY.MM.DD or DD.MM.YY)
0.9.4 Date and Time (YYMMDDhhmmss)
0.8.0 Demand period [min]
0.8.4 Load profile period [min] (option)
0.0.0 Device address 1
0.0.1 Device address 2
0.1.0 MD reset counter
0.1.2 MD reset timestamp
0.2.0 Firmware version
0.2.2 Tariff program ID
C.1.0 Meter serial number
C.1.2 Parameters file code
C.1.4 Parameters check sum
C.1.5 Firmware built date
C.1.6 Firmware check sum
C.6.0 Power down time counter
C.6.1 Battery remaining capacity
F.F.0 Fatal error meter status
C.87.0 Active tariff
0.2.1 Parameters scheme ID
C.60.9 Fraud flag
0.3.0 Active energy meter constant
0.4.2 Current transformer ratio
0.4.3 Voltage transformer ratio

Historie:
Pm8.02.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.