Promotic

Nastavení NetDDE

NetDDE je rozšíření komunikačního standardu DDE pro komunikaci v síti. Ve OS Windows 2000 a vyšší je to Služba (Service) a je vhodné nastavit službu jako "spouštět automaticky".

Upozornění. Z určitých důvodů pro funkčnost NetDDE je nutno mít instalován síťový protokol Netbios nebo NetBEUI. V OS Windows lze nainstalovat samostatný protokol NetBEUI, nebo mít v TCP/IP protokolu zapnuto využívání služeb Netbios. Tyto protokoly však nejsou směrovatelné - to znamená, že pomocí komunikace NetDDE lze přenášet data pouze v jedné lokální síti. Ve velkých podnikových sítích skládajících se z více serverů tedy pomocí NetDDE nelze komunikovat! To je take jeden z důvodu, proč je lepší použít (pokud možno) jiné druhy komunikací, například Sdílení XML dat.

Nastavení strany NetDDE server:
Pokud chceme poskytovat službu "PROMOTIC", námět "OBJECT", položku "item1" a to z počítače s názvem "USER", pak je nutno provést následující kroky:
- Spustíme NetDDE (viz popis výše).
- Spustíme program DDEshare.exe, což je manažer DDE. Tím dojde k výběru DDE dat poskytovaných na počítači, kde byl DDEshare.exe spuštěn.

V menu Share v položce DDE Shares po stisknutí tlačítka Add a Share se přidá nový share. Je nutno nastavit:
- Share name: zvolíme název zakončený znakem '$', například MYSHARE$
- Application name: například PROMOTIC
- Topic name: například OBJECT
- Acces type: FULL (pro čtení i zápis) nebo READONLY (jen pro čtení)
- Grant acces to all items (=Udělit přístup ke všem položkám).

Okno potvrďte tlačítkem "OK". Stiskněte tlačítko "Trust share" a objeví se okno, kde se pro příslušný share zatrhnou volby
- Start Application Enable
- Initiate to Application Enable

Vše potvrďte tlačítkem "OK" a program lze zavřít. Tyto informace OS Windows uloží do své databáze, která je zachována i po restartu počítače.

Nastavení strany NetDDE klient:
Spustíme NetDDE (viz popis výše). Vzdálený klient se na službu odkazuje pomocí:
- service: '\\USER\NDDE$'
- topic: 'MYSHARE$'
- item: název položky služby "PROMOTIC", tématu "OBJECT", kterou počítač se sítovým jménem "USER" poskytuje výše zmíněným způsobem pomocí NetDDE, v tom případě například "item1".
Příklad:
Příklad tvaru v Excelu
'\\UZIVATEL\NDDE$'|'MYSHARE$'!item1
Navigace:
 
- DDE
 
- Nastavení NetDDE
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.